Най-четени


placeholder

Page Ranking Tool
Начало ХАНДБАЛ В Белене строят ново игрище за хандбал и волейбол

PostHeaderIcon В Белене строят ново игрище за хандбал и волейбол

Новини - Хандбал
На 22 декември 2014 г. в Белене бе даден старт за изпълнение на проект "Изграждане на игрище за хандбал и волейбол", намиращо се в спортен комплекс "Гигант" (на юг от бившия плувен басейн), информира на Фейсбук страницата си кметът на местната община Момчил Спасов. Проектът се финансира по Договор № 15/321/01347 от 5 април 2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селски райони" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта, чийто изпълнител е пловдивската фирма ЕТ "Металик-Иван Михайлов", е 401 798 лева, а срокът за завършване - 31 май 2015 г.

Игрището за хандбал е ситуирано с ос изток-запад и е с размери 40/20 метра. На същата площ ще се изградят две волейболни игрища с ос север-юг с размери 18/9 метра. Настилката ще се подмени с подходящо за конкретните видове спорт многофункционално покритие. Съществуващите трибуни към игрището ще се изградят спрямо наклона на терена, съответно по три реда от север, изток и запад, и по четири реда от юг, като настилката на трибуните ще се подмени с нови тротоарни плочки, а седалките ще са от дървен импрегниран материал.

Ще се постави ново осветление на игрището, включващо четири стоманотръбни стълба с височина 9 метра, на които ще се разположат 24 броя метал-халогенни прожектори.


Добавено в: Събота, 27 Декември 2014 18:02

Понеделник,
 22 Юли 2024 г.


Template created by TechLine.de.